Oferta dla pacjentów NFZ

 • Wizyta Fizjoterapeutyczna
 • Nauka Czynności Lokomocji
 • Wyciągi
 • Inne Formy Usprawniania (KINEZYTERAPIA)
 • Masaż Suchy – Częściowy
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Tonoliza
 • Laseroterapia Punktowa
 • Kąpiel Wirowa Kończyn
 • Masaż Limfatyczny Ręczny – Leczniczy
 • Ćwiczenia Grupowe Ogólnousprawniające
 • Indywidualna Praca z Pacjentem (Ćwiczenia Bierne, Czynno-Bierne, Ćwiczenia Według Metod Neurofizjologicznych, Metody Reedukcji Nerwowo-Mięśniowej, Ćwiczenia Specjalne, Mobilizacje i Manipulacje)

OFERTA DLA PACJENTÓW W RAMACH NFZ

 • Prądy Diadynamiczne
 • Prądy Interferecyjne
 • Prądy Tens
 • Prądy Treberta
 • Prądy Kotza
 • Ultradźwięki Miejscowe
 • Ultrafonoreza
 • Diatermia
 • Impulsowe Pola Magnetyczne
 • Pionizacja
 • Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu i Czynne w Odciążeniu z Oporem
 • Ćwiczenia Czynne Wolne i Czynne z Oporem
 • Ćwiczenia Izometryczne
 • Krioterapia Miejscowa (Pary Azotu)
 • Ćwiczenia Wspomagane
 • Naświetlanie Promieniem Widzialnym, Podczerwonym lub Ultrafioletowym – Miejscowe
Scroll to Top